Deze 'MIKPUNT-webpagina' is een onderdeel van 'onze RINGWEBSITE':
'MIKPUNT - MPC - computerclub'. Deze computerclub is gestart in 2003.


MIKPUNT

'MIKPUNT'  IS EEN VRIENDENGROEP.

HUN STAMLOKAAL MIKPUNT BEVINDT ZICH IN HET
STEDELIJK RECREATIEDOMEIN 'FORT VAN MERKSEM'
FORTSTEENWEG TE MERKSEM.
OPENBAAR VERVOER FORTSTEENWEG: TERMINUS TRAM 2 en 3.

WIJ ZIJN ALLE ZONDAGEN OPEN VAN 14:00 TOT 18:00.BETALINGEN voor 'MIKPUNT': storten op rekeningnummer BE15 1030 8550 1730.


FOTO -  MPC   GROEP   MIKPUNT

'FOTOGROEP MIKPUNT - 1991 - 2021'
 AGENDA 


'FOTOGROEP MIKPUNT'

De 'MIKPUNT-fotografen' zien elkaar
elke tweede en vierde maandag van de maand van

 13:00 tot 16:30
in het lokaal:   GALERIJ   'ATELJEE'.

ATELJEE


VP24


VP24BETALINGEN voor 'FOTOGROEP MIKPUNT':

het is ook nog mogelijk om cash te betalen aan NICKY op
de wekelijkse vergaderingen van de maandagen in Galerij 'ATELJEE'.

Indien dit niet mogelijk is kun je alles wat met de FOTOGROEP te maken heeft
betalen via de bank storten op rekeningnummer BE42 1030 8693 0054.
COMPUTERCLUB: 'MPC GROEP MIKPUNT'

Reeds in 2003 is 'prik' gestart met deze COMPUTERCLUB.

Zeer snel werd 'ONZE WEBSITE' aangemaakt:

http://www.prikpunt.be ,

hetgeen voor de MIKPUNT-fotografen de mogelijkheid bood hun 'PERSOONLIJKE WEBSITE' te laten opbouwen.

een voorbeeld.

Daar 99% van de deelnemers lid waren van 'Fotogroep MIKPUNT' werd er vlug overgestapt naar
het bespreken van fotobewerking met het programma 'ADOBE Photoshop'.

Daardoor werd deze COMPUTERCLUB zeer vlug een 'FOTO-COMPUTERCLUB'...

Vanaf 2013 wordt er voornamelijk gesproken over het meer professionele programma 'ADOBE Lightroom'.

Langzaamaan werd het moeilijker de interesse gaande te houden.

Bij gebrek aan een lesgever werd beslist te stoppen met de 'lessenreeks'.

De PC en de fotobewerkingsprogramma's zullen voortaan gebruikt worden als er behoefte aan is.

 

DEZE 'Ringwebsite' KWAM TOT STAND NAAR AANLEIDING
VAN EEN LESSENREEKS OVER: 'MS FrontPage 2003'.

RINGWEBSITE: 'MPC - COMPUTERCLUB - MIKPUNT'MIKPUNT - 'KUNSTKRING KREA'

'MIKPUNT - KUNSTKRING KREA'

IS EEN GROEP VAN 'CREATIEVELINGEN' DIE 'HANDWERK'
TOT HUN HOOGSTE GOED HEBBEN VERKOZEN.
ALLE 'VAARDIGE HANDEN' ZIJN WELKOM!

INLICHTINGEN ZIJN TE VERKRIJGEN IN HET LOKAAL:  'MIKPUNT'
OF BIJ:

FRANÇOIS STIPHOUT
Tel.: 03 647 12 52
E-mail: frasti@telenet.be
MIKPUNT - HET KANTLUIZEKE

'MIKPUNT - HET KANTLUIZEKE'

IS EEN GROEP VAN 'KANTKLOSSTERS' DIE 'KANTKLOSSEN' TOT 'DE EDELSTE DER SPORTEN' BEKRONEN.
'VAARDIGE HANDEN', DIE BOVENDIEN VEEL GEDULD HEBBEN, ZIJN WELKOM!

DE KANTKLOSLESSEN WORDEN GEGEVEN IN HET LOKAAL:
GALERIJ
'ATELJEE'  ELKE DINSDAG EN DONDERDAG VAN DE WEEK.
INLICHTINGEN ZIJN TE VERKRIJGEN IN HET LOKAAL: 
'MIKPUNT',
OF BIJ
MEVROUW ANNEMARIE VAN DER LEEST
Tel.: 03 636 23 56
GSM: 0484 61 87 58.
E-mail: am.vanderleest@gmail.com


MIKPUNT
GALERIJ 'ATELJEE'
GASTTENTOONSTELLING.naar boven