RINGWEBSITE MPC - CLUB.

E
N
T
E
R

Pierre Marquenie

Voor 75 jaar ben ik, aan boord van een
diepgeladen binnenschip, te Antwerpen in het
Houtdok onder de waterlijn geboren.

Daar blijkt toch iets van overgebleven.

Tot mijn veertigste was ik schipper op het binnenschip 'RIGI'.
Vanaf dan was ik achtereenvolgens schipper, sassenier
en de laatste 10 jaar brugagent aan de havendienst.

Vandaar dat niet alleen ik, maar ook mijn fototoestel
nog wordt aangetrokken door die waterkant.

rigi